Kategóriák

Információ

Legyél a BAHCO bajnoka!

 

Általános Szerződési Feltételek és Szabályzat

 

1 -A Promóció szervezője

 

SANDVIKEN Tools Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely1024 Budapest, Lövőház utca 18. VI. em. 2., cégjegyzékszám 01-09-946051, adószám 14231469241, alapítás dátuma 2008.02.22., továbbiakban Szervező.

 

2 - Részvételi feltételek

 

Jelen promócióban csak 18. életévet betöltött személyek vehetnek részt, jelen hirdetményben részletesen bemutatott feltételek teljesítése esetén.

A Sandviken Tools Kft. dolgozói valamint közeli hozzátartozóik a promócióban NEM vehetnek részt.

 

3 - A Promóció időtartama és megjelenési helyei

 

A promóció időtartama: 2018.01.01 és 2018.06.30 között.

A kampány a Sandviken Tools kiadványaiban, weboldalán és bármely egyéb hirdetési, megjelenési vagy információs felületén kerül meghirdetésre.

 

4 – A promóció leírása

 

"Legyél a BAHCO Bajnoka" elnevezésű promóció egy vásárlást ösztönző és a BAHCO valamint a Sandviken Tools brandet erősítő marketing kampány.

A promóció időtartama alatt minden hónapban egy nyertes kerül kisorsolásra, összesen hat (6) igazi élményautó vezetés díj.

A nyertesek a Sandviken Tools Kft. által szervezett zárt versenypályán zajló eseményen vehetnek részt, amennyiben a nyereményt írásban elfogadják és kijelölik a nyertes személyét.

Az esemény pontos helyszíne, időpontja, részvételi szabályzata és a díj felhasználója által kitöltendő "elfogadó nyilatkozat" elektronikus úton kerül kiküldésre a nyerteseknek.

A díj átruházható a nyertes által meghatározott nem jogi személynek.

A díj nem tartalmazza az esemény helyszínére való utazást, szállítást vagy ennek költségét.

Az esemény várható időtartama kb. 8 óra.

 

5- Sorsjegyek, érvényesség

 

Vásárlásonként bruttó 40.000,- Forintonként a résztvevők egy sorszámozott sorsjegyet kapnak, mellyel részt vesznek a havi egyszeri sorsoláson.

Minden sorsjegy érvényes a promóció teljes időtartama alatt, azaz egy érvényes sorsjegy akár 6 sorsoláson is részt vehet.

A nyertes sorsjegyek érvényüket vesztik, további sorsolásban nem vehetnek részt.

A sorsjegyek sorszámozottak, a Szervező által kiállított számlán is szerepelnek. A sorsoláson a sorsjegy sorszáma kerül kisorsolásra.

A kibocsátott számla ellenértékének nem teljesülése esetén a kiadott sorsjegy érvényét veszti. Fűrészgép vásárlása esetén kupont nem bocsátunk ki.

 

6 - Az élményvezetés szabályzata

 

A nyertesek 2018. augusztusában (pontos időpont a későbbiekben kerül véglegesítésre) megrendezésre kerülő, a Szervező által kijelölt és meghirdetett, forgalom elől elzárt versenypályán, a Zengő Motorsport által biztosított versenyautó vezetési lehetőségét nyerik, mely kizárólag az alábbiakban részletezett szabályzat elfogadása után vehető igénybe.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a szabályzat el nem fogadása, a részvételi feltételeknek való meg nem felelés vagy bármely más jogtalan tényállás esetén a részvételt kárpótlás nélkül megtagadja.

A résztvevők számára a biztonsági felszerelést a Szervező biztosítja.

 

7 - Sorsolás és tájékoztatás

 

A sorsolás minden hónap utolsó munkanapján 16:00 órakor, nyilvánosan elérhető felületen a www.random.org webes applikáció segítségével történik. A sorsolás végeredménye egy lista, melynek első helyezettje a nyertes. Amennyiben a nyertes visszautasítja a nyereményt vagy nem felel meg jelen Általános Szerződési Feltételekben szereplő valamennyi feltételnek, úgy a lista következő helyezettjét illeti a nyeremény joga. A sorsolást a Szervező a https://www.facebook.com/sandvikentools/ közösségi oldalán élőben közvetíti. A nyertes lista a Szervező minden elektronikus felületén elérhető lesz.

A nyertest a Szervező megkísérli értesíteni, de a nyeremény elfogadásának kötelezettsége a nyertest illeti. Ennek határideje a sorsolást követő 14 munkanap. Amennyiben  a nyertes nem jelentkezik, úgy a lista következő helyezettjét illeti a nyeremény joga. Amennyiben a határidők ismételt lejártával nyertes nem jelentkezik, úgy az utolsó sorsoláson a fel nem használt nyeremények újra ki lesznek sorsolva.

A nyeremény kizárólag a vásárlást bizonyító információk egyeztetése után kerülhet felhasználásra.

Sorsolások időpontjai:

2018.01.31

2018.02.28

2018.03.29

2018.04.30

2018.05.31

2018.06.29

A nyertesek elektronikus levélben az info@sandviken.hu címen vagy munkaidőben a +36-30-894-8383 telefonszámon jelentkezhetnek.

 

8 - Vis Maior

 

A nyeremény pénzre, más, a Szervező által forgalmazott termékre, szolgáltatásra nem váltható. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az általa nem befolyásolható körülmények előfordulása vagy Vis-maior esetén a díjakat ugyanekkora vagy magasabb értékben megváltoztassa, módosítsa vagy cserélje.

 

9 - Jogellenes cselekmény, csalás

 

A Szervező fenntartja a jogot hogy jogtalan részvétel, ennek kísérlete, csalás vagy bármely más jogellenes cselekmény feltételezése esetén a jelen szeződésben meghatározott hatósághoz forduljon, feljelentést tegyen és kizárja a promócióból ennek elkövetőjét.

 

10 - Felelősség

 

A Szervező nem tehető felelőssé az elektronikus kommunikációs korlátok, hibák, szolgáltatási hiányok okozta késedelemért, információ elérhetetlenségéért, kizárólag a promoció szervezéséért és tisztességes lebonyolításáért, a jóhiszeműesség elvének való megfeleleléséért.

A Szervező nem tehető felelőssé az eseménnyel kapcsolatban történt utazás során vagy az eseményen esetlegesen bekövetkező baleset következtében keletkezett anyagi, erkölcsi vagy egészségügyi károkért és következményekért.

 

11- Személyes adatok

 

A Szervező a nyereményakció kapcsán a normál üzletmenettől eltérő adatkezelést nem folytat, a nyertesek személyes adatai közül a nevük és arcképük nyilvános megjeleníthetőségéhez jelen ÁSZF és az elfogadó nyilatkozatban írásban hozzájárulnak. Az eseményen, promóciós céllal, álló és mozgóképek is készülhetnek, melyeket szerkesztett formában a Szervező nyilvános megjelenési felületein szabadon és költségtérítés nélkül használhat.

 

12 -  Jogviták

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Jogvita esetén a felek elsősorban a megegyezésre törekszenek, ennek sikertelensége esetén a felek kikötik a Békés Megyei Bíróság illetékességét.

 

Eddigi nyerteseink: 


A 2018.056.29-én megtartott utolsó sorsolás nyertese:

Sorsjegy száma: 0818, Gép-Coop Kft., 1121- Budapest

GRATULÁLUNK!Eddigi nyerteseink:

JANUÁR:  Sorsjegy száma: 0137, Studium-Monor Kft., 2213-Monorierdő
FEBRUÁR: Sorsjegy száma: 1114, KRL Invest Kft., 2030-Érd
MÁRCIUS:Sorsjegy száma: 0732, Govill Kft.1033-Budapest
ÁPRILIS: Sorsjegy száma: 0129, Minőségi Csapágy Kft.1194-Budapest
MÁJUS: Sorsjegy száma: 0428, Stakotra Kft., 1121-Budapest
JÚNIUS: Sorsjegy száma: 0818, Gép-Coop Kft., 8225-Szentkirályszabadja

A játék véget ért, az eseményről honlapunkon és a közösségi médiában is beszámolunk!
Élmény volt, reméljük lesz folytatás! Köszönjük a játékot!