Close

Kedvezményezett neve: SANDVIKEN Tools Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Fejlesztés tárgya, célja: A SANDVIKEN Tools Kft. komplex fejlesztése a modern termelési kihívásokhoz történő alkalmazkodás céljából

Szerződött támogatás összege: 91.951.290 Ft

Projekt bemutatása:

Meglévő telephelyünk fejlesztése, mindenképpen új korszakot jelent a cég életében, hiszen gyártásunk hatékonyabbá tétele, illetve a műhely bővítése szélesíti gyártási lehetőségeinket, ezzel a Sandviken Tools Kft. egy újabb réteget megtalálva növelheti forgalmát, imázsát egyaránt. Projektünk minden eleme a modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztések támogatására szolgál. A fenntarthatóság jegyében megvalósuló beruházás hosszú távon szolgálja cégünk fejlődését.

A projekt keretében cégünk az alábbi tevékenységeket valósítja meg:

  • Ingatlan átalakítás és korszerűsítés
  • Eszközbeszerzés keretében fűrészlap gyártáshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzéséhez szükséges eszközöket vásárolunk.
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása keretében 4,66 m2-nyi sík napkollektoros rendszer telepítése is megvalósul.
  • Információs technológia-fejlesztés keretében vállalatirányítási rendszer moduljai kerülnek bevezetésre.
  • A vállalatirányítási rendszerhez kapcsolódóan pedig tanácsadási szolgáltatást veszünk igénybe.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.30.


Close